Fremtids-Fuldmagt

Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt sikrer du dig selv og din familie, hvis du ikke længere kan træffe beslutninger.

Udfyld Formular

Svar på 2-5 spg. online

Rådgivning

Få gratis rådgivning

Modtag Fuldmagten

Fremtidsfuldmagten fremsendes

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, der kan træde i kraft ud i fremtiden, hvis staten vurderer, at du ikke længere er i stand til at træffe beslutninger selv.

Uden en fuldmagt – hvad sker der?

Du kan i mange tilfælde ikke selv træffe beslutninger, hvis du vurderes til at være svært dement, har fået en alvorlig hjerneskade eller på anden vis er blevet mental skade. I disse situationer, vil det være staten, der træffer beslutninger for dig.

Hvis du ejer et hus med din ægtefælle eller samlever, så kan din partner ikke sælge huset, hvis staten vurderer, at du ikke længere selv kan træffe beslutninger. Din partner skal bede staten om lov til at sælge huset, hvis der ikke foreligger en fremtidsfuldmagt.

Med en fuldmagt

Når du har oprettet en fremtidsfuldmagt, så kan den, der har fuldmagten (fuldmægtigen), agere på dine vegne, hvis du er blevet erklæret syg. Fuldmægtige kan altså sælge huset og på anden vis agere på dine vegne.

Hvordan træder den i kraft?

Fuldmægtige kan anmode Statsforvaltningen om, at fremtidsfuldmagten skal træde i kraft ved at gøre følgende:

  1. Indgive anmodning til Statsforvaltningen
  2. Give information til fuldmagtsgiverens nærmeste pårørende
  3. Vedlægge erklæring fra læge, der beskriver sygdommen

Når dette er gjort, så vil Statsforvaltningen tage kontakt til fuldmagtsgiver. Formålet er at sikre, at fuldmagten sættes i kraft til gunst for fuldmagtsgiver. Hvis Statsforvaltningen vurderer, at ikrafttrædelse af fuldmagten er imod fuldmagtsgivers ønske, så træder den ikke i kraft. Dette er en sikring for fuldmagtsgiver.

Her kan du finde blanket til anmodning om ikrafttrædelse hos Statsforvaltningen.

Tilbagekaldelse

Hvis fremtidsfuldmagten er trådt i kraft, og fuldmagtsgiver er i mental bedring, så kan den tilbagekaldes. Dette kan fuldmagtsgiver selv anmode om.

Eksempel på ikrafttrædelse

Hanne og Peter er gift. De er begge 67 år. En dag får Peter en blodprop i hjernen, og Peter kan ikke længere genkende Hanne eller sin familie. Peter er rar at være sammen med, og Hanne sætter sig for at gennemføre et genoptræningsforløb med Peter, så han kan få hukommelsen tilbage.

Genoptræningen foregår flere gange ugentligt, og det tager 3 timers kørsel frem og tilbage til genoptræningen. Køreturen er hård for både Hanne og Peter, og Hanne vurderer, at det er bedst at flytte tættere på genoptræningscenteret. Genoptræningscenteret ligger også tæt på deres to børn.

Hanne vælger derfor at anmode Statsforvaltningen om at få sat fremtidsfuldmagten i kraft. Det tager 10 dage fra hun anmoder om ikrafttrædelse til, at hun kan agere på Peters vegne. Straks efter ikrafttrædelsen vælger Hanne, at huset skal sælges.

Hanne og Peter får solgt huset, og de flytter tættere på genoptræningscenteret og deres børn.

To år efter flytningen er Peter kommet sig så meget, at Peter kan genkende sin familie.  Året senere er Peter næsten kommet sig fuldstændig, og fremtidsfuldmagten trækkes nu tilbage.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle myndige danskere med bopæl i Danmark, kan oprette en fremtidsfuldmagt. Vi anbefaler, at alle danskere får oprettet en fremtidsfuldmagt, så familie og venner kan hjælpe til, hvis du ikke selv kan tage vare på dig selv.

Start Fremtidsfuldmagt

Brug 5 minutter i dag, så er Fremtidsfuldmagten godt i gang.