Skilsmissesæreje 

Skilsmissesæreje

Har du brug for en ægtepagt med skilsmissesæreje, eller vil du give dine arvinger særeje sammen med arven? Advarsel: Opret aldrig en ægtepagt med rent skilsmissesæreje!

 

  • Skilsmissesæreje ved skilsmisse
  • Ved ægtefællens død – her bliver det farligt!

Har du oprettet dit testamente?

Svar på 5-10 spørgsmål online, så er du i gang. Det er nemt og enkelt.

Skilsmissesæreje ved skilsmisse

Hvis du er gift, og ikke har oprettet en ægtepagt med særeje, så skal du dele alt, hvad du ejer med din ægtefælle ved skilsmisse.

Det samme gør sig gældende, hvis dine børn har fået arv efter dig, og de bliver skilt. Arven efter dig risikerer dermed at ende hos dine svigerbørn, hvis du ikke opretter et testamente med særeje til dine børn.

Mange ønsker at sikre deres egen familie bedst muligt, og giver derfor deres børn særeje med arven. På denne måde undgår du, at dine børn skal dele arven med deres ægtefælle i tilfælde af skilsmisse.

Grundene kan være mange til at oprette et særeje. Ordet skilsmissesæreje lyder til at være det rette særeje, men det er det ikke! Rent skilsmissesæreje er ikke det rette særeje, og det kan blive meget dyrt og uoverskueligt, hvis du får oprettet et skilsmissesæreje i stedet for et andet særeje til dine børn. Grunden til dette er, at skilsmissesæreje er problematisk ved død.

Ved død – her bliver det farligt

Skilsmissesæreje er ganske fint at have så længe begge ægtefæller lever, men når den ene går bort, så kan det gå helt galt. Skilsmissesæreje kan ruinere dig, fordi skilsmissesærejet bliver til formuefællesskab for begge ægtefæller, når den ene går bort.

Læs i nedenstående eksempler på, hvor galt det kan gå:

Opret et testamente

Så sikrer du dig selv og din familie bedst muligt

Udfyld Formular

Svar på 3-5 spg. online

Rådgivning

Få gratis rådgivning 

Modtag testamentet

Testamentet fremsendes efter bestilling

Så galt kan det gå – eksempel 1:
Henrik og Mia er gift, og Henrik har modtaget arv fra sine forældre som skilsmissesæreje. Henrik har modtaget en stor arv på 2 mio. kr. Henrik og Mia har ikke anden nævneværdig formue end arven efter Henriks forældre.

Mia har 1 barn fra et tidligere forhold, og de har ikke børn sammen.

En dag går Mia desværre bort, og Henrik er ked af det. Henrik tænker ikke videre over noget med økonomi, fordi Mia og Henrik jo ikke rigtig havde noget af værdi ud over Henriks skilsmissesæreje. Henrik tænker, at Mias barn jo ikke skulle have noget af særejet, da det jo er Henriks.

Da Henrik skal gøre boet op efter Mia, finder Henrik ud af, at skilsmissesærejet er blevet til formuefælleskab, da Mia gik bort.

Det betyder, at Henriks særeje nu er blevet ophævet. Mias barn fra tidligere skal pludselig have 500.000 kr. af Henriks formue.

Det var bestemt ikke Henriks forældres mening, at Mias barn skulle have 500.000 kr. af deres hårdt tjente penge. De ville have, at Henrik skulle have det, og ikke andre.

Henriks forældre kunne have undgået dette, hvis de havde valgt det rigtige særeje. Det kunne f.eks. have været kombinationssæreje.

Så galt kan det gå – eksempel 2:
Her er et andet eksempel på, hvad der kan ske. Lad os se på ægteparret Peter og Anne. Peter og Anne er gift, og har oprettet en ægtepagt med skilsmissesæreje, så de ikke skal dele noget, hvis de bliver skilt.

Peter og Anne har oprettet særejet, da Anne har 1 mio. kr. i gæld, fordi hun har tabt penge på et huskøb tidligere. Peter har ingen større formue, og Peter ønsker ikke at have noget med Annes gæld at gøre.

En dag går Anne bort, og Peter er ulykkelig. Det bliver dog værre, da Peter finder ud af, at deres skilsmissesæreje er blevet til formuefællesskab. Peter finder ud af, at formuefællesskab betyder, at Peter overtager Annes gæld på 1 mio. kr.

Peter står altså i en situation, hvor han har mistet Anne og samtidig fået 1 mio. kr. i gæld. Alt dette pga., at Peter og Anne valgte det forkerte særeje.

Peter og Anne skulle i dette tilfælde have valgt at oprette en ægtepagt med fuldstændigt særeje, så Peter ikke overtog Annes gæld.

Løsning:
Når du tildeler særeje til dine arvinger eller opretter en ægtepagt med særeje i dit ægteskab, så vælg det rette særeje. Kombinationssæreje er ofte det særeje, som du ønsker, når du tænker på at oprette et skilsmissesæreje. Læs mere om, hvad et kombinationssæreje kan gøre for dig. Kombinationssæreje – læs mere.

Start oprettelsen af dit testamente

Brug 5 minutter i dag, så er testamentet godt i gang.